top of page
MY BUTTON

מהי סביבה?

מדוע אנו זקוקים לסביבה?

כיצד אנו משתמשים בסביבה?

האם האדם פוגע בסביבה?

מהם הפתרונות האפשריים?

כתבות בנושאי סביבה

גלו על גילויים חדשים מעולם הסביבה, פיתוחי טכנולוגיות סביבתיות ועוד

שאלות

משימות, שאלות, תשובות וחומר למחשבה הנוגע לחיים שלנו

מילון מושגים

היעזרו במילון להבנת מושגים לא מוכרים

bottom of page