top of page

שאלות - פרק 1

שימו לב

ישנן שני סוגי שאלות:

שאלות רגילות - שאלות שהתשובות אליהן תוכלו למצוא תוך קריאה בספר 

שאלות אתגר - שאלות הדורשות ידע נוסף ו/או חשיבה ויצירתיות

Image by Abigail Lynn

נסו לתאר מהי הסביבה של חיידק? מה הוא "רואה" וכיצד נראית שגרת חייו?

נסו לחשוב על תשובה לשאלה זו אם מדובר על זאב או לוויתן?

שאלה 1

אתגר

Image by veeterzy

ציינו 3 תועלות (אתגר - ציינו את מספר התועלות המסקיסמלי) של עץ הסביבה הטבעית שלו (לדוגמא ביער) עבור המערכת האקולוגית? כיצד העץ תורם למינים אחרים ותפקוד של האקוסיסטמה?

שאלה 2

Inside Greenhouse

האם אתם מכירים דוגמאות לאפקט החממה מחיי היום יום שלכם?

שאלה 3

Desert Landscape

ציינו 5 הבדלים בולטים בין: (א) סוואנה ליער גשם טרופי, (ב) יער גשם טרופי ליער מנגרובים, (ג) מדבריות לערבות טונדרה, (ד) נחלים לאגמים, (ה) אגמים לאוקיאנוסים, (ו) שדות עשב ים ליערות kelp.

שאלה 4

Timber in Forest

כרתו יער גשם טרופי לצורך הפיכת השטח לשדה חקלאי – ציינו 3 הבדלים (אתגר - ציינו את מספר ההבדלים המקסימלי) בולטים בין שטח היער לשדה החקלאי.

שאלה 5

clean-field-grass-53545_Pixabay.jpg

לפנינו שלוש תמונות מתקופות שונות במהלך ההיסטוריה של האדם (או תמונות מתקופתנו, אך מסביבות שונות בעולם שבהן יש התפתחות שונה של חיי האדם ושימושיו בטכנולוגיות). האם תוכלו לתאר את המשותף והשונה בין התמונות? איך הן מבטאות לדעתך את הקשר בין האדם לסביבה?

שאלה 6

Dark-Skin-and-Blue-Eyes_Ancient-origins.
agriculture-countryside-cropland-2131784
spray-2681992_ by NT Franklin from Pixab
Sunset in Mountain

בחרו 3 תמונות ׳נוף עירוני׳ ו-3 תמונות נוף שאיננו עירוני (״נוף טבע״), רצוי תמונות שאתם או מישהו מבני המשפחה צילם במהלך טיולים שלכם. כל אחת מהתמונות צריכה להיות ממקום אחר, מסביבה אחרת. נסו לתאר 3 מאפיינים או מרכיבים בכל אחת מהתמונות? האם תוכלו להסביר את המשותף והשונה בין התמונות?

שאלה 7

Doctor Holding Patient's Hand

האם יצא לכם לחשוב מה מבדיל אדם חולה מאדם בריא? איך מאבחנים אדם חולה?

נסו לחשוב על התסמינים – מהם? כיצד מאבחנים אותם? מה הן בדרך כלל הנחיות הרופא לאדם חולה? האם וכיצד אדם חולה מתפקד?

שאלה 5.1

Yogendra_air-pollution-blue-water-dawn-2

האם לדעתך, ניתן להשליך את שאלות "המצב הבריאותי" גם לאקוסיסטמה פגועה? בין אם לדעתך התשובה היא כן, או לא, מהם קווי הדמיון ומהם ההבדלים בין שני המקרים?

שאלה 5.2

Trees

לפניכם זוגות של תמונות משלוש אקוסיסטמות שונות (יער מנגרובים, שונית אלמוגים ויער גשם). האם קל לכם להבחין בין האקוסיסטמה הפגועה לבריאה? אם כן, כיצד תגדירו כל אחת?

שאלה 2.jpg

שאלה 6

Italian Countryside

מה הסביבה שלכם (עירונית/כפרית)? 

האם יוצא לכם לבקר בסביבה שונה מזו שאתם גרים בה? כיצד אתם מרגישים בכל אחת מסביבות אלו?

שאלה 7

Fresh Produce

שאלה 8.1

מהי פירמידת המזון שלכם? מהי כוללת? נסו לחשוב על מרכיבי הסביבה שלכם: מה אתם אוכלים – צמחים, בעלי חיים, גם וגם?

Image by Pivot Family

שאלה 8.2

היכן מיוצרים או מגודלים מרכיבי המזון שלכם? מהיכן מביאים אותם? כיצד מובילים אותם? כיצד מאפסנים ומציגים אותם למכירה?

Image by Wade Lambert

שאלה 8.3

פירמידות המזון בטבע - מיהם היצורים בטבע שנשקפת להם סכנה מצד יצורים אחרים אשר ניזונים עליהם? האם קיימת סכנה שיצור כלשהו ינסה לאכול אתכם?

האם בתשובתכם לשאלה 8.1 האם העלית במחשבותיך את האפשרות כי כיום/בעבר היינו (בני האדם) חלק מפירמידת המזון של יצור אחר? 

bottom of page