top of page

קישורים לאתרי מידע נוסף

Image by Nick Morrison

'משאבי הטבע ברשת' הוא ספר לימוד מקוון על מצבו של כדור הארץ: המגוון הביולוגי, האטמוספרה והאקלים, המים, הקרקע, המערכות האקולוגיות ושירותי המערכות האקולוגיות, המשבר הסביבתי וגורמי השינוי, התחזיות לעתיד והדרכים לפיתוח בר-קיימא.

eco-wiki.PNG

אקו-ויקי נועד כדי לעודד שיח הממוקד בתהליכים ובמערכות המורכבות המקיפות אותנו ומקשרות בין תופעות חברתיות וסביבתיות שונות, וכדי להנגיש ניתוחים ופתרונות הנוגעים לקיימות ולבעיות חברתיות אחרות. 

Image by Çağatay Demir
beaver-4325359_1920.jpg
Image by Isa W
Image by Boris  Smokrovic
bottom of page