top of page

מילון מושגים

יגון אקולוגי (Ecological grief)

נקרא גם ׳יגון סביבתי׳. תגובה פסיכולוגית של עצב, ואף דיכאון וחרדה, לאבדן מינים ואקוסיסטמות שנגרם על ידי הרס הסביבה, שינויי אקלים ושאר גורמים של פעילות אדם.

יגון אקולוגי
יצרנות ראשונית (Primary production)

מושג זה מתייחס לייצור של תרכובות אורגניות מתרכובות אנאורגניות (נוטריינטים ופחמן דו-חמצני) הנעשה בעיקר בתהליך פוטוסינתזה ע"י היצורים האוטוטרופיים, המשתמשים באנרגיית השמש לצורך התהליך. יצורים אלו כוללים את הצמחים היבשתיים, אצות, פיטופלנקטון וחיידקים ופרוטיסטים מסוימים שמסוגלים בעזרת אנרגית השמש ליצור את אבני הבסיס האורגניים שישמשו את שאר האורגניזמים בשרשרת המזון.

יצרנות ראשונית יכולה להיות גם בתהליך שנקרא כימוסינתזה, בה ייצור התרכובות האורגניות נעשה בעזרת אנרגיה כימית (ולא בעזרת האנרגיה שבאה מן השמש). לדוגמא חיידקים המשתמשים באנרגיה של תגובות חיזור של תרכובות גופרית במעמקי האוקיינוס. 

יצרנות ראשונת
יער גשם (Rainforest)

אזורים של יערות באזורים טרופיים וקווי רוחב בינוניים ומאופיינים בתנאים של לחות גבוהה וכמות גשם מרובה (מינימום 1750-6000 מ"מ בשנה). יערות הגשם אחראים לייצור של כ-28% מכלל החמצן בעולם. שטחים אלו מהווים בית גידול לכשני שליש ממיני הזוחלים והצמחים על כדור הארץ, וההערכה היא שישנם מיליוני אורגניזמים החיים באזורים אלו אשר עדיין לא התגלו.

ניתן לסווג את יערות הגשם לשני סוגים:

יער גשם טרופי – יערות באזורים הטרופיים(קרובים לקו המשווה) בהם ישנן טמפרטורות גבוהות (מעל 18 מעלות צלזיוס כל השנה), לחות גבוהה והמון גשמים (16,680-20,000 מ"מ ואף במקומות מסוימים 100,000 מ"מ). יערות אלו מכונים גם ג'ונגלים ונמצאים באינדונזיה, מלזיה, פיליפינים, מיאנמר, פפואה ניו גינאה, צפון מזרח אוסטרליה, ברי לנקה, אפריקה (בין דרום סהרה מקמרון עד קונגו), דרום אמריקה (אמזונאס), מרכז אמריקה ואיי האוקיינוס השקט.

יער גשם ממוזג – יערות של עצים (לעיתים מחטניים) הנמצאים באזורים של קווי רוחב בינוניים בהם ישנה כמות גשם מרובה (2000-3000 מ"מ בשנה) הנובעת מלחות גבוהה. יערות אלו נמצאים בחופים של אזורים ממוזגים, כמו בחוף המערבי של צפון אמריקה, אירופה, מזרח אסיה, דרום אוסטרליה וניו-זילנד.

יער גשם
יער ממוזג (Temperate forest)

יערות המצויים באזורים ממוזגים, בין האזורים הטרופיים לאזורים הבוריאליים (קווי רוחב 25-50 מעלות), בהם הלחות יחסית נמוכה מזו שביער גשם ממוזג. הטמפרטורות ביערות אלו בעלי טווח גדול ותלויות במיקום היער. היערות הממוזגים יכולים להיות מסווגים לפי סוג העצים בהם: יערות נשירים, יערות מחטניים, יערות בעלי עצים רחבי עלים, ויערות מעורבים.

יער ממוזג
bottom of page