top of page

מילון מושגים

נוטריינטים
נוטריינטים/חומרי הזנה (Nutrients)

יסודות או תרכובות כימיות אשר חיוניים לחיים ולגדילה של יצורים חיים. בדרך כלל מדובר על חומרים אנאורגניים פשוטים, המנוצלים על ידי אורגניזמים אוטוטרופיים ליצור של תרכובות אורגניות מורכבות. הנוטריינטים מספקים את חומר הבניין של תאי הגוף, וכן מקור אנרגיה לגוף. הנוטריינטים מתחלקים לשני סוגים. מאקרו-נוטריינטים נדרשים בכמויות גדולות לצורך קיום הגוף (כגון חמצן, פחמן, מימן, חנקן, זרחן וגופרית), ומהווים את אבן הבניין המרכזית של פחמימות, חלבונים ושומנים. המיקרונוטריינטים הם נוטריינטים שנצרכים בכמויות קטנות (כגון ברזל, מנגן, אבץ) הנדרשים במולקולות מסוימות לצורך תפקוד מסוים (לדוגמא הברזל בתאי ההמוגלובין שקושר את החמצן, או המנגן במולקולת הכלורופיל האחראית על תהליך הפוטוסינתזה באורגניזמים האוטוטרופיים, המאפשר את לכידת אנרגית השמש).

נישה אקולוגית
נישה אקולוגית (Ecological niche)

נישה (גומחה) אקולוגית מתייחסת למקומו היחסי של מין או אוכלוסייה במערכת האקולוגית. עפ"י האצ'ינסון - נישה היא מרחב רב-מימדי שבו מתקיים המין, אשר מוגדר לפי התנאים, המשאבים, זמני פעילות ויחסי הגומלין שהפרטים של המין מקיימים עם סביבתם. 

נקטון (Nekton)

יצורים אשר חיים בגופי מים (ימים ואגמים) ומסוגלים לשחות כנגד הזרם בצורה אקטיבית (בניגוד ל״פלנקטון״). חלק מהיצורים הנקטוניים מתחילים את חייהם כפלנקטון. קבוצת הנקטון כוללת את הדגים, צבי הים, יונקים ימיים ועוד.

נקטון
bottom of page