top of page

מילון מושגים

סביבה
סביבה (Environment)

כלל המערכת המקיפה אותנו, הכוללת את המרכיבים הדוממים (מרכיבים א-ביוטיים, כלומר שאינם חיים, כגון סלעים, אוויר ומים), והמרכיבים החיים (מרכיבים ביוטיים, כלומר כל היצורים החיים, החל מוירוסים וחיידקים, פטריות, צמחים ובעלי-חיים). הסביבה יכולה להיות בסקאלה קטנה, לדוגמא הסביבה של חיידק עבורו כל מה שנמצא מעבר למספר סנטימטרים ממנו לא רלוונטי, או סביבה של מאות ואלפי ק"מ, לדוגמא שרלוונטית עבור מינים שנודדים באוקיינוסים (כמו לויתנים וכרישים) או עבור בני האדם.

סוואנה
סוואנה (Savannah)

אזור גאוגרפי בו המערכת האקולוגית מורכבת מערבה ובה פיזור לא אחיד של עצים נמוכים, שיחים ומשטחי עשב. מערכות אלו נפוצות באפריקה, דרום אמריקה ואוסטרליה ונמצאות קרוב לקו המשווה באזורים הצחיחים למחצה שבין המדבריות ליערות הגשם. לרוב, ישנן שתי עונות עיקריות – עונה גשומה קצרה בה הטמפרטורות גבוהות ועונה יבשה הנמשכת מרבית השנה בה הטמפרטורה נמוכה יותר ומאופיינת בבצורת.

סוקצסיה
סוקצסיה (Succession)

תהליך טבעי בו חברות חיים בסביבות טבעיות מתחלפות, מחברת חלוץ (שזו החברה של המינים המאכלסים ראשונים שטח לא מיושב) ועד לחברת השיא. מדובר בתהליך הדרגתי בו מתחלפות החברות החל ממיני חברת החלוץ (כגון: צמחים חד שנתיים וחרקים) שהגיעו ראשונים לשטח והם מהירי התפתחות, ועד למינים של חברת השיא המפותחת ביותר (כגון מינים של עצים רחבי עלים ויונקים טורפים שונים), שהם אטיים יותר בהתפתחותם וברבייה שלהם. חברות המעבר הן חברות של שלבי הביניים בין חברת החלוץ לחברת השיא. הסוקצסיה נעצרת כשהחברה השלטת במקום היא חברת השיא.

bottom of page