top of page

מילון מושגים

פיטופלנקטון
פיטופלנקטון (Phytoplankton)

יצורים פוטוסינתתיים זעירים (מיקרו-אצות) החיים בגוף המים. יצורים אלו הם הבסיס לרוב מארגי המזון הימיים. הפיטופלנקטון משתמשים באור השמש ומנצלים את הנוטריינטים הקיימים במים, ומבצעים פוטוסינתזה באמצעות הכלורופיל. רוב הזמן הם נמצאים בחלק העליון של עמודת המים בשביל להגיע לאור השמש. פיטופלנקטון צורך נוטריינטים מעמודת המים, אותם הם הופכים לחלבונים, שומנים ופחמימות. באקוסיסטמה מאוזנת, פיטופלנקטון מספק מזון עבור יצורים ימיים רבים, ביניהם חסילונים, לויתנים, מודוזות וכו'. אך כאשר כמותם גדולה מדי (בתנאים של ריכוזי נוטריינטים גבוהים), תופעה הנקראת "פריחה", חלק ממיני מיקרו-אצות אלו מייצרות חומרים רעילים, אשר גורמים לתמותה של דגים, יונקים, ציפורים ואף בני אדם.

פירמידת המזון האקולוגית (Food pyramid)

סידור של היצורים החיים באקוסיסטמה בקבוצות לפי רמות שונות בפירמידה, המתבסס על התזונה של היצורים. המבנה הכללי של הפירמידה:

1. יצרנים ראשוניים - נמצאים בבסיס הפירמידה. אלו הם אורגניזמים המשתמשים בחומרים אנאורגניים לבניית חומר אורגני תוך ניצול אנרגית השמש (בתהליך פוטוסינתזה).

אלו הם הצמחים היבשתיים (עצים, שיחים, עשב) והימיים (פיטופלנקטון, אצות)

ומדובר בעיקר בצמחים (ביבשה ובים).

2. צרכנים ראשוניים - יצורים אשר ניזונים מהיצורים שנמצאים בבסיס הפירמידה. אלו הם בעלי החיים הצמחונים שאוכלים צמחים, כמו ארנבים, ג'ירפות, פילים, חרקים, דגים קטנים.

3. צרכנים שניוניים – בעלי חיים אשר אוכלים את הצרכנים הראשונים. אלו הם השלב הראשון של בעלי-החיים הטורפים, כמו אריות, דגי טונה, פינגווינים.

4. צרכנים שלישוניים - בעלי חיים אשר אוכלים את הצרכנים השניוניים. לרוב זוהי הרמה העליונה ביותר בפירמידת המזון האקולוגית (יתכנו מערכות אקולוגיות בהן הצרכנים השניוניים הם הרמה הגבוהה ביותר ואין צרכנים שלישונים, כמו במקרה של האריות). הצרכנים שממוקמים במעלה פירמידת המזון נקראים "טורפי העל", כמו הכרישים.

פירמידת המזון האקולוגית
פלנקטון (Plankton)

מגוון אורגניזמים (חיידקים, אצות ובעלי חיים רב תאיים) החיים בגופי המים, כשהמשותף להם הוא חוסר היכולת שלהם לשחות כנגד הזרם, כלומר מרבית תנועתם היא כתוצאה מהיסחפות בזרמים.

פיטופלנקטון (Phytoplankton) – קבוצה של יצורים פלנקטוניים אוטוטרופיים (מבצעי פוטוסינתזה) שכוללת בין היתר קבוצות כמו דיאטומאות וציאנובקטריה.

זואופלנקטון (Zooplankton) – קבוצה של יצורים פלנקטוניים הטרוטרופיים, שאוכלים יצורים פלנקטוניים אחרים. ביניהם ניתן למצוא גם יצורים גדולים יותר בשלב הלרוולי שלהם. בין קבוצות הזואופלנקטון ניתן למצוא סרטנים זעירים, תולעים ומדוזות.

פלנקטון
bottom of page