top of page

מילון מושגים

בורות סביבתית (Environmental illiteracy)

חוסר ידע והבנה של מושגים, תהליכים ורעיונות סביבתיים. כאשר מנהיגים לוקים לבורות סביבתית, זו בעיה שמובילה לקבלת החלטות שעלולות להזיק לסביבה ולאדם. ציבור רחב שלוקה בבעיה, מאפשר למנהיגים לקבל את ההחלטות השגויות.

בורות סביבתית
ביוטי (Biotic)

המרכיבים החיים של הסביבה, שהינם כלל האורגניזמים, וכוללים את כל החיידקים, הצמחייה, הפטריות  וכל בעלי החיים. המשותף לאורגניזמים הוא היכולת לגדול, להתרבות ולקיים תנאים פנימיים השונים מאלו של סביבתם.

ביוטי
ביום (Biome)

מושג המתייחס לאקוסיסטמות יבשתיות וחופיות בעלות שטחים רחבים, ואשר תפוצתן הגיאוגרפית נקבעת בעיקר על ידי תנאי האקלים כמו טמפרטורה וכמות משקעים. דוגמאות לביומים הן: יערות הגשם הטרופיים, מדבריות, סוואנות, שוניות האלמוגים, יערות אצות הקלפ ויערות המנגרובים.

ביום
ביומימיקרי/חיקוי טבע (Biomimicry)

חיקוי של מבנים, מודלים או רעיונות מהטבע ע"י האדם. אורגניזמים חיים פיתחו מבנים ושיטות שונות על מנת להתמודד עם צרכים מסוימים. ביומימיקרי הוא מושג המתאר מצב בו האדם מפתח מבנה, מערכת או טכנולוגיה תוך כדי חיקוי של אותו הרעיון שהטבע פיתח כדי לפתור בעיות הנדסיות אנושיות. לדוגמא: עיצוב כלי טיס באופן דומה לצורת המעוף של ציפורים, מבנה הצמח Burdock בעל קוצים מיוחדים הגומרים להידבקות שלו לפרווה של בעלי חיים היווה השראה להמצאת הסקוץ', ועוד.

ביומימיקרי
ביומסה (Biomass)

המסה של כל המרכיבים הביוטיים בסביבה או יחידה נתונה, הכוללת את כלל האורגניזמים (צמחיה, בעלי חיים, פטריות, חיידקים ועוד) בנוסף לחומרים האורגניים המיוצרים על ידיהם (כמו גללי של בעלי חיים). ניתן להתייחס לביומסה כללית (של כל המרכיבים הביוטיים) בסביבה מסוימת או לביומסה ספציפית, לדוגמא ביומסת הדגים באגם (המסה הכוללת המשוערת של כל הדגים).

ביומסה
ביוספרה
ביוספרה (Biosphere)

המרכיב הביולוגי של כדור הארץ כולו, המשלב את כלל המערכות האקולוגיות על הפלנטה. הביוספרה כוללת את כל היצורים החיים, הקשרים ביניהם והקשרים בינם לבין המערכות הא-ביולוגיות של כדור הארץ (גאוספרה אטמוספרה והידרוספרה).

בירוא יערות (Deforestation)

כריתת יערות נרחבת המתבצעת לשם פינוי שטח והסבתו לשטח חקלאי, שטח מרעה או שימוש אחר של האדם. לרוב, בירוא היערות נעשה בשיטה של שריפות ענק המכלות את כלל הביומסה המצויה בשטח מסויים. בירוא יערות הינו תהליך המתרחש בכל חלקי העולם, אך נרחב יותר בשטחים של יערות גשם. כיוון שיערות בעלי תפקיד משמעותי על כדור הארץ (ייצור חמצן, בית גידול לחיות בר, השפעה על האלבדו, השפעה על ריכוזי פחמן דו-חמצני, השפעה על האקלים וכו'), לבירוא יערות ישנן השפעות שליליות חמורות על הסביבה.

בירוא יערות
בית גידול
בית-גידול (Habitat)

הסביבה הטבעית בה חי אורגניזמים ממין מסוים, המתאפיינת במכלול התנאים הסביבתיים שמשפיעים על התפוצה ועל ההשפעה של האורגניזם במקום המחיה הטבעי שלו. תנאים אלו כוללים את התנאים הפיזיים של המקום ואת כל הגורמים הקבועים שמשפיעים על האורגניזמים, הכוללים גורמים ביוטיים וא-ביוטיים. בית הגידול הטבעי עבור כל אורגניזם מאפשר לו מציאת מזון, מחסה ורבייה. התנאים הא-ביוטיים של בית גידול כוללים משתנים כגון קרקע, לחות, טווח טמפרטורות, עוצמת אור, ואילו התנאים הביוטיים כוללים זמינות מזון ונוכחות/היעדרות של טורפים. כל מין בעל צרכים שונים של בית גידול הנדרש על מנת לשרוד. הכוונה בבית גידול לא בהכרח לאזור גאוגרפי מסוים, ובית גידול יכול להיות גם סלע לח, בול עץ, מערה, אגם או תא בודד עבור טפיל.

bottom of page