top of page

מילון מושגים

זיהום אוויר (Air pollution)

מושג המתאר הוספה של חומרים מזיקים לאוויר שלא נמצאים באטמוספרה באופן טבעי או שריכוזם הטבעי נמוך יותר. זיהום אוויר ניתן לסיווג לשני קטגוריות של מקורות:

זיהום אוויר טבעי: זיהום שנוצר מאירועים טבעיים כמו מהתפרצות של הר געש (בה משתחררות תרכובות גופרית וגזים נוספים שיכולים לפגוע בבריאות החי והצומח), זיהום שנפלט כתוצאה משריפות גדולות, או אבק שנישא מאזורים מדבריים.

זיהום אוויר כתוצאה מפעילות אדם: זיהום של תרכובות כימיות (לרוב) שהינן תוצר של פליטה מתחבורה, מתחנות כוח וממפעלים. זיהום אוויר (בעיקר ממקור אנושי/אנתרופוגני) הינו אחד מגורמי התמותה החשובים, הגורם למוות של כ-7 מיליון בני אדם בשנה, כאשר נמצאו קשרים רבים בינו לבין מחלות רבות.

המזהמים העיקריים נפלטים כתוצאה משריפה של דלקים או מתהליכים כימיים במפעלים. סוגי הזיהום הם:

- תחמוצות חנקן – נפלטים בעיקר בשריפה של דלק פוסילי מתחבורה, תחנות כוח ומפעלי תעשייה. שאיפה של תחמוצות חנקן גורמת למחלות בדרכי הנשימה, כאבי ראש, כאבי עיניים.

פחמן חד-חמצני – תוצר של שריפה, אשר נפלט משריפה לא מלאה של דלקים פוסיליים בעיקר מתחבורה. שאיפה של הפחמן החד-חמצני יכולה להיות קטלנית בריכוזים גבוהים כיוון שמונעת את היכולת של כלי הדם לספק חמצן לתאי הגוף.

- חומר חלקיקי – חלקים קטנים של נוזל או מוצק המתפזרים באוויר כתוצאה מפליטות של שריפה (במנועים), בנייה, כרייה ועוד. ניתן לחלק לחלקיקים גדולים יחסית (PM10 – קוטר מקסימלי של 10 מיקרון) וקטנים יותר (PM2.5 – קוטר מקסימלי 2.5 מיקרון). החלקיקים הקטנים הם המסוכנים יותר לבריאות וגורמים למגוון רחב של מחלות, כגון מחלות ריאה, לב, שבץ מוחי וסרטן. חלקיקים אלו יכולים להגיע לדם.

- מתכות כבדות (כספית, ארסן, עופרת, קדמיום, מגן וכו') – המתכות נמצאות בריכוזים משתנים בדלק הפוסילי (נפט, פחם, גז), ונפלטות משריפה של דלקים מכלי תחבורה, או במפעלים. המתכות הכבדות הן מאוד רעילות.

- פחמימנים – תרכובות כימיות בעלות אטומי פחמן ומימן, אשר נפלטות ממגוון רחב של כלי תחבורה ומפעלים, חלקן רעילות.

- אוזון – תרכובת הנוצרת מתגובה בין מזהמים כמו תחמוצות חנקן עם קרינת שמש. הסכנות בו כוללות קשיי נשימה, שיעול, החמרה של אסתמה.

- בנזן – מקורו בזיקוק נפט והתעשייה הפטרוכימית, עישון, מילוי מיכלי דלק, גזי פליטה של כלי רכב, כבשנים וחימום ביתי תלוי דלקים. השפעות בריאותיות בריכוזים גבוהים כוללות שינויים בכרומוזומים ולוקמיה ולכן הוכרז הבנזן כחומר מסרטן. הסיכון בחשיפה לריכוזים נמוכים עדיין לא ברורה.

- חומרי הדברה – שאריות של חומרי הדברה (חומרים כימיים רעילים) מתפזרים באוויר סביב השדות החקלאיים

- תחמוצות גופרית

זיהום אוויר
זיהום מים
זיהום מים (Water pollution)

מושג המתאר עלייה בריכוזים של חומרים לא טבעיים (או הוספה של חומרים טבעיים בריכוזים חריגים) אשר מזיקים לגופי מים, כמו אוקיינוסים, אגמים, נהרות ונחלים, לרוב בשל הזרמת שפכים ביתיים או תעשייתיים. השפעות של זיהום מים כוללות נזקים בריאותיים ותמותה של אורגניזמים במים, שינוי המערכות האקולוגיות, פגיעה בזמינות המים לאדם, ועוד.

bottom of page