top of page

מילון מושגים

חברה
חברה (Community)

מכלול האורגניזמים המשתייכים לכל המינים (כל האוכלוסיות) שחיים באזור מסוים וקיימים ביניהם יחסי גומלין כלשהם

חברת שיא (Climax community)

חברה אקולוגית יציבה ומאוזנת בשלבי הסוקצסיה המאוחרים. זהו מצב אשר מוגדר בזמן ובמרחב מסוימים והוא יכול להשתנות במקרה של הפרעה.

חברת שיא
חומר / תרכובת אורגני/ת (Organic material / compound)

קבוצת חומרים אשר יש בהם קשרי פחמן-פחמן. תרכובות אלו נחשבו היסטורית ככאלו אשר מסונתזות על ידי יצורים חיים בלבד ומכאן שמם (אורגני). כיום, ישנן תרכובות אורגניות סינטטיות המיוצרות על ידי האדם.

תרכובת אורגנית
חומר / תרכובת אנאורגני/ת (Inorganic material / compound)

תרכובות אנאורגניות הן תרכובות שאינן נכללות ברשימת התרכובות האורגניות, כלומר, אינן מכילות קשרי פחמן-פחמן ואינן מיוצרות על ידי אורגניזמים (ישנם יוצאים מן הכלל).

תרכובת אנאורגנית
חומרי הדברה
חומרי הדברה (Pesticide)

חומרים (כימיקלים) רעילים המשמשים להרחקה של מזיקים משדות חקלאיים על מנת להגן על הצמחים.

חומרים אלו יכולים להיות רעלי קיבה (מועברים מהצמח את החרק שאוכל אותו אך לא מזיק לצמח עצמו), רעלי מגע (פועלים במגע עם החרק) או רעלי עישון (שימוש בעשן או אדים). חומרים רעילים אלו יכולים לעבור דרך התוצרת החקלאית גם לאדם, ולכן ישנה חשיבות בשטיפת פירות וירקות שאנו קונים.

קיימים חומרי הדברה ביולוגיים, שמכילים חיידקים, פטריות או וירוסים, אשר לרוב אינם רעילים ומותאמת ספציפית לסוג הגידול החקלאי ומשמשים את החקלאות האורגנית. אם זאת, חומרי ההדברה הכימיים הם הנפוצים ביותר ברוב המקומות בעולם, כולל בישראל.

bottom of page