top of page

מילון מושגים

טביעת רגל אקולוגית
טביעת רגל אקולוגיתביבתית (Ecological/Environmental footprint)

מושג הנותן מדד לדרישות מהמערכות האקולוגיות של כדור הארץ עבור האדם. מקור מושג זה הוא לנסות לכמת את השפעת האדם על הסביבה ועל היכולת של כדור הארץ להמשיך לספק את שירותי האקוסיסטמה לאנושות ההולכת וגדלה. מדד זה מיושם ע"י Global Footprint Network מחולק ל-6 סוגים שונים של טביעות רגל:

1. טביעת רגל של שטחי היבול - שטח הקרקע המשמשת לגידולים חקלאיים עבור האנושות (עבור בני האדם ישירות ועבור בעלי החיים המגודלים ע"י האדם).

2. טביעת רגל של שדות מרעה - שטח הקרקע המשמשת כשדות מרעה להאכלה של בעלי חיים המגודלים ע"י האדם.

3. טביעת רגל של שטחי היערות - שטח הקרקע של שטחי היער שמשמשים את האדם עבור עץ לבנייה, נייר, דלק ועוד.

4. טביעת רגל של אזור הדיג - שטח ימי המשמש את האדם כאזורי דיג.

5. טביעת רגל פחמנית - שטחי היערות שמשמשים לספיגה של פחמן דו-חמצני שנפלט ע"י האדם כתוצאה משימוש בדלק פוסילי ולא פוסילי ומוצרים שמכילים פחמן. 

6. טביעת רגל של אזורי הבנייה - שטחי הקרקע הפוריים הטבעיים שהאדם משתמש בהם לפעילויות שונות כמו ערים, תשתיות תחבורה, אזורי תעשייה, תחנות כוח ועוד.

* מדדים אלו מחושבים באופן גלובלי. 

טונדרה (Tundra)

אזור גאוגרפי המאופיין בטמפרטורות נמוכות מאוד אשר לא מאפשרות גדילה של צמחים גבוהים, אלא רק גדילה של צמחיה נמוכה כמו טחבים, עשבים וחזזיות בעונה קצרה יחסית. מגוון המינים בטונדרה הוא נמוך מאוד.

אזורים אלו מחלוקים ל-3 סוגי אזורים:

טונדרה ארקטית - טונדרה בחצי כדור הארץ הצפוני. אזורים אלו הינם אזורי היבשות הצפוניים ביותר (צפון המדינות קנדה, אלסקה, רוסיה, גרינלנד), ומאופיינים בפרמפרוסט (רובד קרקע קפואה). בעלי החיים המאפיינים את האזור הם קאריבו, דוב הקוטב, אייל הצפון, ארנבת הקוטב וכבש המושק.

טונדרה אנטרקטית - טונדרה בחצי כדור הארץ הדרומי. אזורים אלו נמצאים ביבשת אנטרקטיקה (בחצי האי האנטרקטי בו ישנה מעט קרקע) ובחלק מהאיים הקרובים ליבשת זו. בטונדרה האנטרקטית לא קיימים כמעט בעלי חיים יונקים גדולים, בעיקר בגלל המרחק הרב של יבשות זו מיבשות אחרות. בעלי החיים שמאפיינים את האזור הם פינגווינים, שחפים וארנבים קטנים.

טונדרה הררית - אזורי טונדרה המצויים באזורים הרריים גבוהים (כגון הטונדרה האלפינית בהרי האלפים), בהם לא מתאפשרת גדילה של עצים עקב הקור הנוצר מגובה רב. 

טונדרה
טייגה / יער בוראלי (Taiga / Boreal forest)

יערות מחטניים הנמצאים בחצי כדור הארץ הצפוני באזורים התת-ארקטיים של יבשות אסיה, אירופה ואמריקה. הטמפרטורות באזורים אלו הן קרות מאוד ולחות, והצמחים המאפיינים הם מחטניים כגון אשוחית, ארזית, אורן ואשוח.

טייגה
bottom of page